Uploads%2fd033fbfc 3d78 4759 a4d8 91616d87ecf7%2f%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99
Shelves

ชั้นวางสแตนเลสแบบตั้งพื้น, ชั้นวางสแตนเลสแบบติดผนัง

Uploads%2ff81df51f 07d5 4736 853b cadb02be0ae0%2f%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%991

4-TIERS PLAIN SHELF

 • 1000-1500x500x1500mm

Uploads%2f426688d2 badc 4256 97ec a8b3606d4d09%2f%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%992

4-TIERS PLAIN SHELF

 • 1800-2300x500x150mm

Uploads%2f9ef0d016 9378 43c2 ad20 73847d330dc3%2f%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%993

4-TIERS SLATTED SHELF

 • 1000-1500x500x1500mm

Uploads%2f67cfda30 ad07 4503 9037 227128c58f1e%2f%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%994

4-TIERS SLATTED SHELF

 • 1800 -2300x500x1500mm

Uploads%2f3a3e3e4a 356a 471f 8b0e 74139aa5cd35%2f%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%995

WALL PIPE SHELF

 • 1000-1500x300x200mm
 • 1800-2300x350x200mm

Uploads%2f1f00053a 7bde 4f3f 8b0d 3818515ae91e%2f%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%996

WALL  SHELF

 • 1500x350x200mm
 • 1800-2300x350x200mm

Uploads%2ff89d5e93 8b34 457a bce3 16851ee477bf%2f%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%997

OVER HI SHELF

 • 1000-1500x300x500+400 mm
 • 1800-2300x350x500+400 mm

Uploads%2f7318b049 6785 4ca3 9a61 0f808b92c902%2f%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%998

WALL SLATTED SHELF

 • 1000-1500x300x200mm
 • 1800-2300x350x200mm