Uploads%2fb91de04c 440c 4bf6 992b 366f801eb6ce%2fhood
Hood

ที่ดูดควัน

ปัจจุบันเครื่องดูดควันได้นำเทคโนโลยีต่างๆมาพัฒนาเครื่องดูดควันให้มีประสิทธิภาพ และมีการใช้งานที่หลากหลาย เสียงรบกวนขณะที่เครื่องทำงานจะน้อยลงและเครื่องดูดควันยังมีการพัฒนาในด้านวัสดุที่นำมาผลิต ทำให้มีคุณภาพ สวยงาม และความคงทนมากขึ้น

Cropped 2017 5 29 15 51 8

EXHAUST  HOOD

Dimension : 2500-4000x1900x500

Cropped 2017 5 29 15 51 34
EXHAUST HOOD ISLAND TYPE

Dimension : 2500-4000x1900x500

Cropped 2017 5 29 15 51 47
EXHAUST HOOD ISLAND TYPE

Dimension : 2500-4000x1900x500

Cropped 2017 5 29 15 53 52
 EXHAUST HOOD ISLAND TYPE

Dimension : 2500-4000x1900x500

Cropped 2017 5 29 15 54 11
 EXHAUST HOOD ISLAND TYPE

Dimension : 2500-4000x1900x500

Cropped 2017 5 29 15 55 30
  EXHAUST HOOD CANOPY TYPE

Dimension : 2000-3500x900x500

Cropped 2017 5 29 15 55 48
 EXHAUST HOOD WALL TYPE

Dimension : 2000-3500x900x500